czwartek, 14 sierpnia 2014

PKB Polski II kw. 2014 + 3,2% r/r, +0,6% k/k

II kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,2%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 
Dla porównania PKB II kwartał 2014 r.:
- Niemcy :   -0,2% k/k
- Francja :    0,0% k/k
- Czechy :    0,0% k/k
- Austria :    +0,2% k/k
- Polska :     +0,6% k/k

1 komentarz: