sobota, 2 sierpnia 2014

Eksport jabłek w I kw. 2014 r. Spadek o 20% r/r

Eksport jabłek z Polski w I kwartale 2014 roku wyniósł ogółem 374,06 tys. ton i był o 20 proc. mniejszy od eksportu w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wówczas wywieziono z Polski 468,28 tys. ton jabłek. Eksport jabłek w omawianym okresie był za to zbliżony do tego z I kw. 2012 roku – wówczas zakupiono w Polsce 371,57 tys. ton jabłek.
Znaczący spadek eksportu nastąpił w przypadku największego odbiorcy tych owoców mianowicie Federacji Rosyjskiej. W I kw. 2014 roku do tego kraju trafiło zaledwie 195,08 tys. ton – 34 proc. mniej jak rok temu (eksport jabłek do Rosji w I kw. 2013 roku był na poziomie 294,77 tys. ton). Spadł także eksport jabłek na Ukrainę. W bieżącym roku był on na poziomie zaledwie 8,91 tys. ton, w ubiegłym roku wyniósł 16,6 tys. ton.
Wzrósł natomiast w I kw. 2014 roku względem analogicznego okresu roku poprzedniego eksport jabłek na Białoruś. W omawianym okresie była to wielkość rzędu 91,15 tys. ton – rok wcześniej 58,19 tys. ton. Więcej: fresh-market


Natomiast eksport jabłek w 2013 roku był rekordowo wysoki i wyniósł łącznie 1,188 mln ton, tj. o 246 tys. ton więcej w porównaniu do 2012 roku.
Największymi odbiorcami polskich jabłek w 2013 roku była Rosja, gdzie trafiło 677,2 tys. ton oraz Białoruś gdzie wyeksportowano 145,1 tys. ton jabłek. 

1 komentarz: