sobota, 5 lipca 2014

Warunki mieszkaniowe Polaków - NSP 2011 r.

Według stanu na 31 marca 2011 r. w Polsce istniało ponad 13,5 mln gospodarstw domowych i prawie 11 mln rodzin. 
W aglomeracjach miejskich najwięcej mieszkań wyposażonych w wodociąg, ustęp i łazienkę odnotowano w małopolskim - 99%, najmniej w łódzkim 94,2%. Natomiast na wsi najwięcej w opolskim 96%, najmniej w podlaskim 83,2% i lubelskim 83,3. W ostatnich dwóch województwach wg stanu na 31 marca 2011 r. około 17% gospodarstw domowych na wsi nie posiadało łazienki.

 W porównaniu z 2002 r. liczba gospodarstw domowych w Polsce wzrosła o prawie 
2%, a liczba rodzin o ok. 5%. Przyrost liczby rodzin był wyższy niż liczby gospodarstw 
domowych, a w szczególności dotyczyło to wsi. Na wsi liczba rodzin wzrosła o ok.8%, przy 
jednoczesnym przyroście populacji gospodarstw domowych o ok.1%. 

W miastach we własnym mieszkaniu lub budynku mieszkało ponad 43% ogółu 
gospodarstw domowych, a prawie 20% gospodarstw domowych posiadało spółdzielcze prawa 
własnościowe do lokalu mieszkalnego. Ponad 10% gospodarstw domowych zamieszkiwało 
mieszkanie z tytułu najmu od gminy, ok. 8% z tytułu pokrewieństwa, a ponad 5% z tytułu 
najmu od osoby fizycznej. 
 Na wsi ponad 80% gospodarstw domowych zamieszkiwało swoje mieszkanie z tytułu 
własności, z tego ponad 72% z tytułu własności budynku a ok.8% z tytułu własności 
mieszkania. Niecały 1% gospodarstw domowych korzystało ze spółdzielczego prawa 
własnościowego. Gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkania stanowiły ponad 5% 
ogółu gospodarstw domowych mieszkających na wsi, podczas gdy ponad 12% mieszkało z 
tytułu pokrewieństwa. 

 W porównaniu z 2002 r. wśród gospodarstw domowych wzrósł udział gospodarstw 
mieszkających z tytułu własności budynku (o 5,7 p.proc.) oraz mieszkania (o 7,2 p.proc). 
Spadł natomiast udział gospodarstw domowych posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego (o 5,4 p.proc.) oraz tych mieszkających z tytułu 
pokrewieństwa (o 4,7 p.proc.), czy też posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego (o 2,9 p.proc.). 


W miastach ponad 97% ogółu gospodarstw domowych zamieszkiwało mieszkania 
wyposażone w trzy podstawowe instalacje, tj. wodociąg, ustęp i łazienkę, natomiast na wsi 
takich gospodarstw było ok. 91%. W mieszkaniach bez wodociągu mieszkało nadal 0,6% 
gospodarstw domowych mieszkających w miastach oraz 4,1% gospodarstw domowych 
mieszkających na wsi. 
W miastach najwyższy odsetek gospodarstw domowych mieszkających w mieszkaniach 
wyposażonych w wodociąg, ustęp i łazienkę odnotowano w województwach: małopolskim 
(99,0%), podkarpackim (98,4%) oraz wielkopolskim i pomorskim (98,3%). Najmniej 
korzystne warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych pod względem wyposażenia w 
trzy podstawowe instalacje zaobserwowano w miastach województw: łódzkiego (94,2%), 
dolnośląskiego (95,7%) oraz śląskiego (96,9%). 
Na wsi najwyższy udział gospodarstw domowych mających dostęp do trzech  
podstawowych instalacji w mieszkaniu wystąpił w województwach: opolskim (96,0%), 
śląskim i pomorskim (95,7%) oraz zachodniopolskim (95,1%). W województwach: 
podlaskim (83,2%), lubelskim (83,3%) oraz świętokrzyskim (85,8%) wyposażenie 
gospodarstw domowych w wodociąg, ustęp i łazienkę było najniższe. Więcej: GUS

2 komentarze:

  1. Miłej soboty.Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie sądziłam, że tyle osób bez łazienki funkcjonuje, od razu mi się przypomina film "Kogel mogiel" :)

    OdpowiedzUsuń