wtorek, 24 czerwca 2014

Karta Dużej Rodziny – wnioski i zniżki

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

piątek, 20 czerwca 2014

Powstaje Instytut Analiz i Ratingu dotyczący polskiego rynku obligacji

  • Powołanie Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR) ma na celu wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej na rynku krajowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 
  • IAiR zwiększy wiarygodność i przejrzystość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce 
  • GPW wprowadzi system zachęt do uzyskiwania ratingu przez emitentów oraz nowy model rynku papierów dłużnych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała dziś Instytut Analiz i Ratingu (IAiR). Głównym celem Instytutu jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Powołanie Instytutu jest kontynuacją działań GPW w zakresie poprawy jakości polskiego rynku kapitałowego i wzmacniania jego roli w finansowaniu rozwoju kraju. Utworzenie niezależnej instytucji w celu uwiarygodnienia polskiego rynku kapitałowego,
w szczególności monitorowania ryzyka na rynku obligacji, było jedną z najważniejszych rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego w roku 2013. 
Instytut Analiz i Ratingu zaoferuje szeroki wachlarz produktów ratingowych adresowanych do różnych segmentów rynku. Celem IAiR jest pokrycie ratingiem jak największej liczby emitentów i emisji nieskarbowych papierów dłużnych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych. Opłaty za ratingi będą wysoce konkurencyjne i dostosowane do realiów krajowego rynku obligacji, skalkulowane tak, aby rating był również w zasięgu mniejszych emitentów. Zakładamy stopniowe uzupełnienie oferty IAiR o produkty informacyjne i analityczne związane z rynkiem długu oferowane inwestorom. IAiR powinien stać się w pełni operacyjną instytucją w ciągu roku od momentu założenia. Uzyskanie dodatniej rentowności jest zakładane po trzech-czterech latach działalności – dodała Maja Goettig, Prezes IAiR.
Założycielem Instytutu Analiz i Ratingu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na skalę i znaczenie, jakie instytucja będzie odgrywała w krajowym systemie finansowym, możliwe jest też zaangażowanie inwestycyjne innych instytucji finansowych.

W skład pierwszego Zarządu Instytutu weszli: Maja Goettig oraz Błażej Lepczyński.

W skład Rady Nadzorczej instytutu wchodzą: Michał Chyczewski (przewodniczący RN), Wiesław Rozłucki (wiceprzewodniczący RN), Jacek Fotek (członek RN), prof. Andrzej Wojtyna (niezależny członek RN) oraz prof. Dariusz Filar (niezależny członek RN). Więcej: GPW

fot. investinganswers.com

Od 15 lipca na A2 i A4 możliwe automatyczne otwieranie szlabanów

Korki przed bramkami na autostradach mamy z głowy. Od 15 lipca posiadacze urządzeń viaAUTO będą korzystać ze specjalnych pasów ruchu. Szlabany nad nimi otworzą się automatycznie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchamia wydzielone części jezdni do elektronicznego systemu poboru opłat od aut osobowych na 268 km państwowych autostrad. Na A2 z Konina do Strykowa i A4 z Katowic do Wrocławia posiadacze urządzeń pokładowych viaAUTO będą znacznie szybciej pokonywać bramki.

fot. DGP
Urządzenie dla kierowców aut osobowych będzie kosztowało 100 zł, z czego 50 zł będą stanowić doładowania na przejazdy. Dzisiaj za taki pakiet trzeba zapłacić 185 zł. ViaAUTO można kupić na 180 stacjach benzynowych lub w 20 specjalnych punktach dystrybucji. Potem trzeba doładować je przelewem (na numer konta zapisany na urządzeniu), podpiąć do karty kredytowej lub również na stacji benzynowej zasilić impulsami niezbędnymi do pokonywania bramek.

Nowe zasady nie będą obowiązywać na fragmencie A4 Kraków – Katowice zarządzanym przez Stalexport Autostradę Małopolską, odcinek A2 Świecko – Konin (Autostrada Wielkopolska) i A1 Gdańsk – Toruń (GTC). Być może zmieni się to w 2016 r. lub 2017 r. Więcej : forsal

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Rzeczowa odpowiedź NBP. Jak łatwo podsłuchać za 130 zł.


fot. plebis.ue

W dobie cyfryzacji i rozwoju elektroniki podsłuchiwanie rozmów nigdy nie było takie proste.

Biuro Prasowe NBP informuje, że merytoryczne aspekty rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem z lipca 2013 roku były wielokrotnie publicznie poruszane w czasie konferencji prasowych, wywiadów i komentarzy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz raportach, komunikatach i analizach NBP. 

Dodatkowe informacje dot. poszczególnych kwestii poruszonych w trakcie rozmowy znajdą Państwo poniżej: 

1. Interwencje banków centralnych na rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW): 

Minister finansów Jacek Rostowski poruszył ten temat publicznie na początku 2012 roku, wskazując na istnienie możliwości interwencji NBP na rynku skarbowych papierów wartościowych. NBP opublikował wówczas komunikat dostępny na stronie internetowej banku: 

http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/in02.html 

Interwencje banków centralnych na rynkach SPW nie są obecnie działaniem nadzwyczajnym. Po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku stały się praktyką np. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, czy w strefie euro. 

Zakupy SPW przez banki centralne nie muszą być równoznaczne z finansowaniem deficytu budżetowego. Przykładowo NBP skupował SPW, aby zasilić banki komercyjne w płynność bezpośrednio po wybuchu kryzysu w roku 2008. Natomiast w ostatnich latach w strefie w euro w sytuacji silnych wzrostów rentowności SPW, bank centralny interweniował, działając na rzecz stabilności finansowej. 

13 kwietnia 2014 roku w Waszyngtonie prezes NBP powiedział, że NBP przygotowuje niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. Zaznaczył, że bank centralny nie planuje ich użycia, ale szykuje je na wypadek, gdyby była potrzeba interwencji. 

NBP nie wypracował także zysku w 2013 roku (wynik finansowy NBP wyniósł zero), co oznacza, że nie zasilił w tym roku budżetu państwa (95% zysku bezpośrednio trafia do budżetu państwa). 

piątek, 6 czerwca 2014

Zamożność obywateli 2012 r. wg średniej UE


Produkt Krajowy Brutto ( PKB) na mieszkańca w Polsce na koniec 2012 r. wynosił 67% średniej UE. Z tabeli wynika, że ostatnie 3 lata zamożność Polaków rosła w tempie 2 %, więc najprawdopodobniej na koniec 2013 r. będzie w granicach 69 - 70 % średniej 28 krajów UE.

Najbogatsi obywatele UE i kilku wybranych państw wg średniej unijnej (100 %) na koniec 2012 r. :
geo\time 2012 r.   % 
Luxemburg 263 UE
Norway 195
Switzerland 158
United States 152
Austria 130 UE
Ireland 129 UE
Netherlands 128 UE
Denmark 126 UE
Sweden 126 UE
Germany 123 UE
Belgium 120 UE
Finland 115 UE

Najbiedniejsi obywatele UE i kilku wybranych państw wg średniej unijnej (100 %) na koniec 2012 r. :
geo\time 2012 r.                   %
Bosnia and Herzegovina 29
Albania 30
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 35
Serbia 36
Montenegro 41
Bulgaria 47 UE
Romania 50 UE
Turkey 54
Croatia 62 UE
Latvia 64 UE

GDP per capita in PPS

Index (EU28 = 100)

timegeo200120022003200420052006200720082009201020112012
EU (28 countries)100100100100100(b)100100100100100100100
EU (27 countries)100100100100100(b)100100100100100100100
Euro area (18 countries)112111110109109(b)109109109108109109108
Euro area (17 countries)112111110109109(b)109109109109109109108
Belgium124126124122120(b)118116116118121120120
Bulgaria3032343537(b)38404444444747
Czech Republic7374777879(b)80838183818181
Denmark128129124126124(b)124123125124128126126
Germany116115116116116(b)116116116115120123123
Estonia4750555862(b)66706964646971
Ireland133139142143144(b)146146132129129129129
Greece8790939491(b)92909394888075
Spain98101101101102(b)105105104103999696
France116116112110110(b)108108107109109109109
Croatia5153555657(b)58616362596162
Italy119113111107105(b)105104104104103102101
Cyprus9089899193(b)9394100100979492
Latvia3941444750(b)53575954556064
Lithuania4245505255(b)58626458626872
Luxembourg234241248253254(b)270275264253263266263
Hungary5861636363(b)63626465666767
Malta8283828080(b)79788184878686
Netherlands134134130129131(b)131132134132130129128
Austria126127128128125(b)126124125126127129130
Poland4848495151(b)52555661636567
Portugal8180807780(b)79797880807776
Romania2829313435(b)38424747484850
Slovenia8083848787(b)88899186848484
Slovakia5354565760(b)63687373747576
Finland115115113116114(b)114118119115114116115
Sweden123123124127122(b)123125124120124125126
United Kingdom121122123125124(b)122118114112108105106
Iceland132130126131130(b)123121123120115115115
Norway161155156166178(b)185182192177181186195
Switzerland144144140139137(b)140144149150152155158
Montenegro::::3136404341424241
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the2525262729(b)30313436363635
Serbia::::3233333636353636
Turkey3736364042(b)44454747505354
Albania::::2223232628263030
Bosnia and Herzegovina::::2527282629292929
United States162160162163165160156151150151149152
Japan115114114115113109109105102106103105
:=not availableb=break in time series
Source of Data: Eurostat
Last update: 24.04.2014
Date of extraction: 06 Jun 2014 11:54:14 MEST
Hyperlink to the table: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
General Disclaimer of the EC website: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
Short Description: <I>Data from 15th of November 2013. </I> <P> For most recent GDP data, consult dataset <a href=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c&lang=en target="_blank">nama_gdp_c</a>. <BR>Gross domestic product (GDP) is a measure for the economic activity. It is defined as the value of all goods and services produced less the value of any goods or services used in their creation. The volume index of GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) is expressed in relation to the European Union (EU28) average set to equal 100. If the index of a country is higher than 100, this country's level of GDP per head is higher than the EU average and vice versa. Basic figures are expressed in PPS, i.e. a common currency that eliminates the differences in price levels between countries allowing meaningful volume comparisons of GDP between countries. Please note that the index, calculated from PPS figures and expressed with respect to EU28 = 100, is intended for cross-country comparisons rather than for temporal comparisons."
Code: tec00114