środa, 14 maja 2014

Inflacja w kwietniu 2014 r. 0,3% r/r. W wakacje deflacja?

Od lipca opłaty interchange ( tzw. podatek płacony przez sprzedawców ponoszony na rzecz banków i wydawców kart płatniczych - VISA i MASTERCARD ) spadną z obecnych 1,2-1,3% do 0,5%, czyli teoretycznie powinny spaść ceny towarów i usług opłacanych kartami płatniczymi, np. o 0,4%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2014 r, utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,5%) oraz towarów i usług związanych z łącznością (o 1,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc. i 0,08 p. proc. Źródło: GUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz