sobota, 12 kwietnia 2014

Podziemne kino 5D - Wieliczka, pierwsze na świecie

Pierwsze na świecie podziemne kino 5D, ponad 20 interaktywnych stanowisk – między innymi te atrakcje czekają na osoby zwiedzające nowo otwarte komory Lill Górna i Kazanów w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Kopalnia Soli „Wieliczka” udostępnia dwie dodatkowe komory: Lill Górna i Kazanów. Turyści zwiedzający zabytkową Trasę turystyczną będą mogli w tych wyrobiskach zwiedzać multimedialną ekspozycję zatytułowaną „Sól życia”. Zabezpieczenie i udostępnienie komór było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.


Komora Lill Górna została zaaranżowana w nowoczesny sposób i podzielona na trzy strefy, które będą angażować widzów na różnym poziomie doznań. Celem jest stopniowanie napięcia i przemyślane wciąganie widza kolejnymi etapami w opowiadane, doświadczane i wyświetlane historie. Turyści w tej komorze będą mogli obejrzeć film w kinie 5D, spektakl przy solnym krysztale, jak również skorzystać z ponad 20 interaktywnych stanowisk multimedialnych, gier i aplikacji. Tematem przewodnim ekspozycji w tej komorze jest sól w wielu aspektach i zastosowaniach.
Zamysłem prezentacji w komorze Kazanów było stworzenie przestrzeni tajemnicy oraz emocjonalnego powiązania zwiedzających z historią kopalni. Dzięki wielkoformatowej symbolicznej prezentacji z elementami mappingu widz zostaje wciągnięty w opowieść o żywiołach, które przed wiekami towarzyszyły górniczej pracy, wyznaczały jej rytm i uczyniły z soli minerał cenniejszy niż złoto.
Projekt w komorach Lill Górna i Kazanów pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych (Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych). Całkowita wartość projektu: 9 433 786,17 PLN, koszty kwalifikowane 7 748 874,36 PLN, poziom dofinansowania: 50%, wartość dofinansowania: 3 874 437,00 PLN. Źródło: Wieliczka

5 komentarzy: