środa, 12 marca 2014

Polski eksport styczeń 2014 +8,4% r/r pomimo problemów z Rosją

W styczniu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 54,0 mld zł, a import 53,2 mld zł.     W  porównaniu  z  analogicznym  okresem  ub.  roku  eksport zwiększył się o 8,4%, a import   o 3,3%. Dodatnie  saldo  ukształtowało się na poziomie 735,6 mln zł  (w  analogicznym okresie ub. roku minus  1,8 mld zł).
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 17,8 mld USD, a import 17,5 mld USD  (wzrost odpowiednio  o 9,5%  i  o 4,4%).  Dodatnie  saldo ukształtowało się  w  wysokości  0,3 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 0,5 mld USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 12,9 mld EUR, import 12,7 mld EUR (eksport zwiększył się o 5,7%,  a import o 0,7%). Dodatnie saldo wyniosło 0,2 mld EUR wobec  minus 0,4 mld EUR  w styczniu 2013 r.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 7,5 mld zł (minus 2,5 mld USD, minus 1,8 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5,0 mld zł (minus 1,6 mld USD, minus 1,2 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 13,2 mld zł (4,3 mld  USD, 3,2 mld EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 12,3 mld zł (4,0 mld USD, 2,9 mld EUR). Źródło:  GUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz