poniedziałek, 31 marca 2014

OFE: Allianz wchłania Wartę

Przejęcie zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska SA oraz rozpoczęcie likwidacji OFE WARTA wyznaczono na dzień 26 maja 2014 r. Datę zakończenia likwidacji OFE WARTA ustalono na dzień 19 września 2014 r. W tym dniu aktywa OFE WARTA zostaną przeniesione do Allianz Polska OFE, zaś jednostki rozrachunkowe OFE WARTA zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe Allianz Polska OFE.
Przy założeniu pozostania w obu funduszach dotychczasowych członków, fundusz powstały z połączenia Allianz Polska OFE i OFE WARTA byłby dziewiąty na rynku OFE, zarówno pod względem liczby członków jak również wartości aktywów. Połączenie funduszy będzie neutralne z punktu widzenia opłaty pobieranej od składki oraz opłaty za zarządzanie.
Zezwolenie na przejęcie zarządzania jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu OFE WARTA w zakresie informacji dotyczących towarzystwa zarządzającego funduszem.
Dotychczasowi członkowie OFE WARTA, którzy w związku ze zmianami ustawowymi zdecydują się na złożenie w ZUS – w okresie tzw. „okna transferowego” od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. – oświadczenia o dalszym przekazywaniu składek do OFE WARTA, mogą to zrobić, nie wpisując w oświadczeniu nazwy funduszu (tzn. nie deklarując w oświadczeniu chęci zmiany funduszu). W tym przypadku w dniu 19 września 2014 r. staną się członkami Allianz Polska OFE.
Z kolei członkowie innych OFE, którzy w okresie „okna transferowego” zadeklarują w oświadczeniu złożonym do ZUS chęć zmiany funduszu emerytalnego na OFE WARTA, zostaną poinformowani listownie przez PTE Allianz Polska SA o możliwości podpisania umowy członkowskiej z Allianz Polska OFE. Umowy te zostaną zawarte po dniu 19 września 2014 r., czyli po dniu przeniesienia aktywów OFE WARTA do Allianz Polska OFE. Źródło: KNF

3 komentarze:

  1. OFE, ZUS... emerytury...dla mnie czarna magia :)

    OdpowiedzUsuń
  2. wow! informację wykorzystam w sobotę na ekonomii! dziękuje :-)

    weronikarudnicka.pl

    OdpowiedzUsuń