piątek, 21 marca 2014

Giełda warszawska wprowadza WIG50 i WIG250 za sWIG80 i WIG-Plus

24 marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 oraz WIG250, które będą obejmować odpowiednio: 50 średnich i 250 małych spółek z Głównego Rynku GPW. Obydwa wskaźniki będą indeksami cenowymi, a udział jednej spółki w kapitalizacji indeksu będzie ograniczany do 10%.
Wprowadzenie nowych indeksów będzie skutkować zaprzestaniem publikacji indeksów sWIG80 i WIG-Plus z dniem 21 marca 2014 r., a z końcem 2015 r. GPW zakończy publikacje indeksu mWIG40. Źródło: gpw.pl

3 komentarze: