piątek, 28 lutego 2014

Prognoza z 14 listopada 2013r. : PKB Polski +2,6% r/r za IV kwartał 2013r

 Moja prognoza z 14 listopada 2013 r. odnośnie wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski za IV kwartał 2013r prawie trafiona. Można powiedzieć, że mieści się w granicach błędu statystycznego. Od II kwartału 2013 r. gospodarka Polski nabiera rozpędu odnośnie wzrostu dochodu narodowego i widząc niską bazę statystyczną oraz łagodną zimę w I kwartale 2014r. możemy przekroczyć 3,5 % r/r i zbliżyć się nawet do 4%.

W IV kwartale 2013 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem  i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%.
   PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2012 r.
   Wzrost PKB w całym 2013 r., w stosunku do danych opublikowanych w styczniu, pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 1,6%. Źródło: GUS

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
 
2011
2012
2013
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego
+4,5
+4,3
+4,4
+4,9
+3,5
+2,4
+1,3
+0,7
+0,5
+0,8
+1,9
+2,7

1 komentarz: