wtorek, 25 lutego 2014

Polski rząd obniża progi zadłużenia o 7%

Rada Ministrów  przyjęła dzisiaj projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Jego głównym celem jest obniżenie obecnie obowiązujących progów ostrożnościowych, czyli relacji długu do PKB, o 7 pkt proc. 
Pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie).

Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł. - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów.
fot.tme.eu 
Jak podało Centrum Informacyjne Rządu - wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146,1 mld zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na około 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi.Więcej: money

1 komentarz: