piątek, 17 stycznia 2014

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

W terminie od 16 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Programu Kapitał Ludzki.
Nasuwa się pytanie: a gdzie reszta województw?

 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
Programu Kapitał Ludzki
Informacja o naborze
Termin składania wniosków: 
od 16 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r.
Miejsce składania wniosków: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa
Punkt Informacyjny EFS (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Sposób składania wniosków:  Osobiście, kurierem lub pocztą
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:  O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się:
  • powiaty - powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego,
  • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,
  • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku,
  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m. st. Warszawy.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach ogłoszonego  naboru mogą być realizowane instrumenty i usługi wymienione w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 13, poz. 674, z późn. zm.), związane z realizacją następujących form wsparcia:
  • Szkolenia,
  • Staże,
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • Prace interwencyjne,
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  
Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2014 wynosi:
269 588 500, 00 zł, z tego kwota dofinansowania stanowiąca wkład unijny – 204 017 000, 00 zł i kwota dofinansowania stanowiąca krajowy wkład publiczny – 65 571 500, 00 zł.
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa:  
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz Dokumentacja naboru, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej: www.wup.mazowsze.pl/efs Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa II piętro, pokój nr 34
tel. (22) 578 44 34, 578 44 63
e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

1 komentarz: