poniedziałek, 16 grudnia 2013

Ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego

W toku działań urzędu KNF oraz w odpowiedzi na nadesłane zapytania, wśród działających na rynku podmiotów, zidentyfikowane zostały wskazane poniżej podmioty, które nie posiadają zezwoleń KNF.
Środki pieniężne składane w tego typu podmiotach nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).


Więcej: KNF


Aktualizacja listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html

1 komentarz: