czwartek, 5 grudnia 2013

Obligacje Brady'ego za reformę OFE?

Polska pod koniec października 2012r. skorzystała z opcji call i wykupiła ostatnie obligacje Brady'ego, więc już chyba może zreformować OFE? W 1994r. wierzyciele z Klubu Londyńskiego zgodzili się na redukcję polskiego długu z 14 do 8 mld dolarów ze spłatą do 2024r. w zamian za reformy strukturalne. PTE od momentu powstania OFE pobrały prowizje i składki w wysokości ponad 16 mld zł.

Emisja polskich obligacji Brady'ego nastąpiła w ramach realizacji porozumienia z bankami komercyjnymi zrzeszonymi w tzw. klubie londyńskim. Obligacje zostały wyemitowane 27 października 1994 r. i obejmowały sześć typów instrumentów różniących się między sobą szczegółami konstrukcji. Łączna wartość emisji sięgnęła 8 mld dol. Więcej: gazeta
 fot. polityka.pl

Na początku III RP uregulowanie sprawy zadłużenia zagranicznego było warunkiem odzyskania przez Polskę wiarygodności międzynarodowej i dostępu do rynków finansowych. Polska wystąpiła zatem do wszystkich swoich wierzycieli w 1990 r. z propozycją rozpoczęcia rozmów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia. Podjęte w tym roku negocjacje zakończyły się sukcesem tylko wobec wierzycieli rządowych skupionych w Klubie Paryskim (umowa z 1991 r.).
Zadłużenie Polski wobec Klubu Londyńskiego wynosiło około 14 mld USD. W skład długu wchodziły trzy części: pochodzący jeszcze z lat 70-tych dług podstawowy – 8,7 mld USD. Dług ten częściowo przejęty został przez budżet państwa z przedsiębiorstw państwowych (kredyty kupieckie); dług z tytułu tzw. Kredytów rewolwingowych z lat 80-tych – 1,1 mld USD; zaległości odsetkowe z okresu 1989-1994 w wysokości 4,2 mld USD.
Klub Londyński skupiający wierzycieli komercyjnych nie był ówcześnie skłonny do żadnych kompromisów. Rozmowy zostały wznowione w 1993 r. a w 1994 r. podpisano umowę redukcyjną również z Klubem Londyńskim.
Dług Polski wobec Klubu Londyńskiego po redukcji został zamieniony na dług rynkowy, tzw. Obligacje Brady'ego, o wartości nominalnej 8,0 mld USD. Obligacje te miały być spłacone do 2024 r. Więcej: money

1 komentarz: