sobota, 30 listopada 2013

Gruzja i Mołdawia bliżej UE

W dniu 29.11.2013r. na unijnym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, umowy stowarzyszeniowe, obejmujące porozumienie o wolnym handlu, parafowały Gruzja i Mołdawia.
Umowy mają zostać podpisane w przyszłym roku, przed końcem kadencji obecnego składu Komisji Europejskiej.
fot. wiadomości. dziennik.pl 
Mołdawia zajmuje 111 pozycję (2011 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Kraj ten charakteryzuje niski poziom dochodu narodowego oraz pozostałych wskaźników rozwojowych - jest on jednym z najuboższych w Europie, w znacznym stopniu uzależnionym od pomocy zagranicznej. Mimo pozytywnych reform gospodarka kraju ma charakter monokulturowy, co czyni ją podatną na wahania koniunktury oraz ograniczenia eksportu. Poważnym problemem dla mołdawskiej gospodarki jest uzależnienie od dostaw surowców z Rosji oraz istnienie nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie, jakim jest Naddniestrze. Istotnym z punktu widzenia UE problemem jest także wiodący przez Mołdawię szlak przerzutu nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Od 2004 roku Mołdawia figuruje na liście priorytetowych biorców polskiej pomocy rozwojowej.
W roku 2013 na rzecz Republiki Mołdawii podjęto 24 projekty, w tym 6 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 5 225 985 PLN oraz 11 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 122 918,61 EUR (zobacz pełną listę).
Republika Mołdawii:
Stolica Kiszyniów
Populacja 3,62 mln (2013 r.)
PKB $ 7,442 mld (2012 r.)
Stopa wzrostu PKB 0,3% (2012 r.)
PKB na osobę $ 3 500 (2012 r.)
Stopa bezrobocia 5,8% (2012 r.)
Procent ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa 21,9% (2010 r.)
Stopa inflacji 4,5% (2012 r.)
Źródło: CIA, The World Factbook

Gruzja zajmuje 75 pozycję (2011 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. W 2003 roku Gruzja wstąpiła na drogę demokratycznych przemian, które kontynuuje z ogromnym wsparciem finansowym i technicznym ze strony zachodnich donatorów. Kraj ten boryka się jednak z problemem integralności terytorialnej oraz częściowej blokady gospodarczej ze strony dotychczas największego partnera gospodarczego - Rosji. Na skutek konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z sierpnia 2008 roku ucierpiała ludność cywilna, częściowemu zniszczeniu uległa infrastruktura na północy kraju, wzrosła liczba uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Polska wspiera proces stabilizacji i rozwoju Gruzji, która od 2004 roku figuruje pośród priorytetowych biorców polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej.
 Gruzja:
Stolica Tbilisi
Populacja 4,56 mln (2013 r.)
PKB $ 15,8 mld (2012 r.)
Stopa wzrostu PKB  6,1% (2012 r.)
PKB na osobę  $ 5 900 (2012 r.)
Stopa bezrobocia 15,1% (2011 r.)
Procent ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa 9,2% (2010 r.)
Stopa inflacji -0,9% (2012 r.)
Źródło: CIA, The World Factbook

W roku 2013 na rzecz Gruzji podjęto 19 projektów, w tym 12 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 6 817 880 PLN oraz 8 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 136 679 EUR (zobacz pełną listę). Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/2 komentarze: