poniedziałek, 25 listopada 2013

Fundusze europejskie 2014-20. Ile dostaną województwa?

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. 

Wysokość budżetu i podział funduszy pomiędzy Państwa Członkowskie UE to nie jedyne ustalenia szczytu. Podjęto także inne istotne decyzje dotyczące perspektywy 2014-2020:
  1. Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowanym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji,
  2. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.


    Najmniej kwotowo dostanie województwo lubuskie oraz opolskie, a najwięcej śląskie. Mazowsze może być największym beneficjentem, pod warunkiem skorzystania z dostępnej puli 1,4 mld euro w programach krajowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz