czwartek, 31 października 2013

Obligacje a'la lokaty bankowe

Wartości skumulowanych odsetek od jednej krótkookresowej oszczędnościowej obligacji skarbowej (KOS1214) i terminie wykupu 1 grudnia 2014 roku
 • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 1 listopada 2013 r.
 • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji KOS1214 jest stałe i w okresie od 1 do 5 miesiąca wynosi 1,00%, od 6 do 12 miesiąca wynosi 3,00%, w 13 miesiącu wynosi 13,00%.
 • Wykup obligacji następuje po 13 miesiącach od dnia ich sprzedaży.

Obligacje KOS można kupić:
 1. na rynku pierwotnym:
  • w Punktach Sprzedaży Obligacji, czyli w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP,
  • za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz telefonu: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55.
  • za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem www.inteligo.pl
 2. na rynku wtórnym nieregulowanym - w drodze umowy cywilno-prawnej.
W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji KOS z przedterminowego wykupu, wartość narosłych odsetek nie zostanie pomniejszona o opłatę. Więcej: http://www.obligacjeskarbowe.pl/index.php?id=aktual&cat=news&samSession=4a21b7380a43c8a422a1f767d6340782

 fot. egospodarka.pl
 Czy warto?:
- oprocentowanie porównywalne z bankami,
- bezpieczeństwo podobne jak w bankach ( nie parabankach), depozyty do 100000 euro gwarantowane przez BFG ( https://www.bfg.pl/banki-objete-gwarancjami )
- wcześniejsze zerwanie tzw. 13-tek obligacji nie powoduje utraty odsetek, tak jak w większości na tradycyjnych lokatach.
- wszystko co powyżej stopy inflacji (obecnie 1%) daje realny zysk,
- niestety obligacje skarbowe, tak jak lokaty bankowe opodatkowane są w skali 19%
 - Rostowski powinien znieść podatek Belki na obligacje skarbowe, podobnie jak w Japonii, bo byłaby większa stabilność i spadłoby oprocentowanie, co obniżyłoby znacząco koszty obsługi zadłużenia Skarbu Państwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz