sobota, 21 września 2013

Od 23 września br. na GPW: podstawowy indeks WIG30 i kontrakty x 20 zł
Od 23 września Giełda rozpocznie obliczanie i publikację indeksów WIG30 i WIG30TR w skład których wejdą spółki, które obecnie są uczestnikami indeksu WIG20 oraz dodatkowo: ALIOR, BORYSZEW, CCC, CYFRPLSAT, ENEA, GRUPAAZOTY, INGBSK, LPP, NETIA oraz TVN.
Udziały spółek we wszystkich indeksach wyznaczane są na podstawie akcji w wolnym obrocie, przy czym wagi największych uczestników indeksu WIG20 ograniczane są do 15%, zaś w pozostałych indeksach do 10%.

Portfel indeksu WIG20 nie zmieni się. WIG20 będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r.
W przypadku indeksu mWIG40 w miejsce spółek: CORMAY i IDMSA wejdą: FAMUR i WAWEL. 
W indeksie sWIG80 spółki: ASSECOSEE, FAMUR, MNI, ORZBIALY, OVOSTAR, WAWEL zostaną zastąpione przez: ASBIS, CORMAY, HYGIENIKA, IDMSA, QUMAK, ZAMET. 
Natomiast indeks WIG-Plus opuszcza: ASBIS, BSCDRUK, ERBUD, FOTA, HYGIENIKA, KINOPOL, NOVAKBM, PGODLEW, QUMAK, TOYA, UNIBEP, a zostaną dodane: AMBRA, AWBUD, COALENERG, DELKO, ELZAB, FEERUM, IZOSTAL, MISPOL, MNI, MOSTALWAR, POLAQUA, PPG, PROTEKTOR, SCOPAK, SOBIESKI, TARCZYNSKI, TFONE, WINVEST.
Indeks WIG będzie obejmował wszystkie spółki z Głównego Rynku, z wyjątkiem spółek znajdujących się w szczególnej sytuacji rynkowej (np. bankructwo, upadłość, kwalifikacja do segmentów MINUS5 i LISTA ALERTÓW oraz do Strefy Niższej Płynności). Udział PKOBP i banków w tym indeksie zostanie ograniczony odpowiednio do 10% i 30%.
Po 20 września zostanie przeprowadzona roczna rewizja uczestników WIGdiv, miejsce spółek: AGORA, BOGDANKA, ELBUDOWA, EMPERIA, IPOPEMA, KOGENERA, NEUCA, PGE, PKOBP, SANOK oraz WAWEL zajmą spółki: ASSECOSEE, BZWBK, DEBICA, EUROCASH, IMPEL, MENNICA, PELION, SYNTHOS, TAURONPE, TVN oraz WIELTON.

W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadzi do obrotu giełdowego kontrakty terminowe na WIG20 z mnożnikiem 20 zł. Kontrakty te zastąpią obecnie notowane kontrakty z mnożnikiem 10 zł. W późniejszym terminie kontrakty na WIG20 zostaną zastąpione kontraktami na WIG30. Więcej: http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/instrumenty/Kontrakty_z_mnoznikiem_20_zl.pdf

Historyczna waga spółek z indeksu WIG20 na  20 września 2013r. Najważniejsza trójka to : PKOBP, PZU i PEKAO.

3 komentarze: