piątek, 12 lipca 2013

Saldo Polski w maju + 574 mln EUR. Umocnienie PLN

Prognozuje kurs EUR/PLN  z obecnego poziomu 4,29 do 4,10.
Ponownie dodatnie saldo rachunku bieżącego

Data publikacji strony: 12-07-2013
Dane NBP: W maju br., podobnie jak w kwietniu, zanotowano dodatnie salda zarówno obrotów towarowych, jak i rachunku bieżącego. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego wyniosło ponad 3,2 mld euro.
Z opublikowanych przez NBP 12 lipca wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w maju br. wynika, że polski eksport był o 3,1 proc. wyższy niż w maju 2012 r. Import był zaś niższy o 4,6 proc. Dodatniemu saldu obrotów towarowych w wysokości ponad 0,1 mld EUR towarzyszyły również dodatnie salda transferów bieżących (na ponad 0,7 mld EUR) oraz w handlu usługami. Przychody z tytułu usług w maju wyniosły prawie 2,5 mld EUR i wzrosły o 1,7 proc. r/r, podczas gdy rozchody osiągnęły poziom niespełna 2,0 mld EUR i były wyższe o 0,5 proc. r/r. Ujemne pozostawało saldo dochodów, ale w sumie saldo rachunku bieżącego było dodatnie, na kwotę blisko 0,6 mld EUR.
Bardzo wysokie były w maju transfery środków z Unii Europejskiej do Polski. Łącznie napłynęło do naszego kraju ponad 3,6 mld EUR, podczas gdy wpłacone przez Polskę składki wynosiły ok. 0,3 mld EUR.
Na majowe dane o inwestycjach zagranicznych - jak zauważają analitycy NBP – mocno wpłynęła jednostkowa transakcja o wartości ponad 3,1 mld EUR. Wynikała ona z zakończenia działalności przez zarejestrowany w Polsce podmiot specjalnego przeznaczenia, co obniżyło wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce jak i polskich inwestycji za granicą

Powyższe informacje są podstawą do umocnienia się PLN. Prognozuje kurs EUR/PLN  z obecnego poziomu 4,29 do 4,10.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz