wtorek, 12 lutego 2013

Brytyjski bank Barclays zwolni 3700 pracownikówPrezes brytyjskiego banku Barclays Antony Jenkins ogłosił w poniedziałek, że w 2013 r. bank zwolni 3700 stanowisk w ramach strategicznej reformy banku, który w ub. roku był zamieszany w kilka skandali, m.in. w związku z manipulowaniem stopą procentową Libor.

Cięcia obejmą dział bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (1800 stanowisk) oraz 1900 stanowisk w oddziałach banku w kontynentalnej Europie - powiedział Jenkins. Ponadto o 16 proc. zmniejszono pulę na nagrody za 2012 rok - dodał.
Barclays zatrudnia obecnie ok. 140 tys. osób. W zeszłym roku odnotował straty.
Oprócz poprawy kondycji finansowej banku, który ubiegły rok zamknął stratami, działania te mają na celu poprawę wizerunku banku po serii skandali, jakie wstrząsnęły nim w minionym roku - pisze brytyjski dziennik "Financial Times".
Barclays został w USA i Wielkiej Brytanii ukarany grzywną w wys. 290 mln funtów za nadużycia przy ustalania stopy procentowej Libor w latach 2005-09. Było to powodem ustąpienia wieloletniego szefa tego banku Boba Diamonda.(PAP)

W Polsce banki trzymają się dobrze. Kryzys w 2008r. przeszły bez bankructwa i pomocy państwowej, tak jak miało to miejsce w krajach rozwiniętych gospodarczo.

15 września 2008 r. amerykański bank Lehman Brothers ogłosił swoje bankructwo. Wydarzenie to wywołało panikę na rynkach finansowych i kryzys gospodarczy.

Aby zapobiec w przyszłości takiej destabilizacji systemu finansowego, jaka nastąpiła w latach 2007 – 2009 Komitet Bazylejski postanowił opracować wytyczne i rekomendacje, które mają zwiększyć odporność banków. Główny nacisk położono na definicję funduszy własnych – bufora, który ma chronić deponentów banku na wypadek jego likwidacji.(infograf. DG/CC by borman818)
Na koniec należy dodać, że bufor kapitałowy nie jest rozwiązaniem zupełnie nowym. Innowacją jest jedynie uzależnienie od pewnej jasno określonej reguły. Przykładem ograniczeń w dystrybucji zysku może być stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z 28 listopada na temat polityki dywidendowej. ( Obserwator finansowy).

Nasze depozyty w polskich bankach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 euro. Poniżej link do listy banków objętych gwarancją BFG:

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.


2 komentarze: