poniedziałek, 7 stycznia 2013

Polish NBP has a lot of cash.

fot. AFP

Wysoki stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec 2012 r.
Data publikacji strony: 07-01-2013
Dane NBP: Stan rezerw dewizowych Polski na koniec ub. roku wyniósł ponad 82,5 mld euro, a w przeliczeniu na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Jest to znacząco więcej niż na koniec 2011 r.
Narodowy Bank Polski poinformował 7 stycznia br. o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec grudnia 2012 r. W przeliczeniu na euro wyniosły one ponad 82,5 mld EUR, a na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Ze względu na zmiany kursów walut, rezerwy w euro były nieznacznie niższe niż na koniec listopada 2012 r, a w dolarach znacząco wyższe.
W porównaniu z końcem 2011 r. stan rezerw w przeliczeniu na euro powiększył się o blisko 6,9 mld EUR (wówczas wynosiły ok. 75,7 mld EUR), a na dolary USA o ponad 11,0 mld USD (wówczas było to ok. 97,9 mld USD) .
Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie oraz zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.
NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.(NBP)

NBP jest, tzw. bezpiecznikiem dla budżetu Polski. Im większe rezerwy, tym lepiej dla naszego kraju, ponieważ w przypadku dużego krachu gospodarczego można by było po nie sięgnąć. Poza tym zysk z NBP w wysokości 95% trafia do budżetu państwa. W 2012r budżet został zasilony kwotą 8,2 mld zł.

1 komentarz:

 1. Hi! Dο yοu κnow if theу mаke аny
  plugins tο protect agаinst hасkers?
  I'm kinda paranoid about losing everything I've wоrked haгd оn.

  Any tіpѕ?

  Alѕo viѕit mу web-sіtе - kreatywna fotografia

  OdpowiedzUsuń