piątek, 25 stycznia 2013

Czy związki zawodowe kolejowe naruszyły prawo?

W dniu 25.01.2013 związki zawodowe kolejowe przeprowadziły w godzinach 7.00-9.00 ogólnokrajowy strajk. Dzisiejszy strajk związki ogłosiły z wyprzedzeniem około 60 godzin, czyli 2,5 dnia. Co na to prawo.

USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Art. 20.
1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości
głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej
50% pracowników zakładu pracy.
nowe brzmienie ust. 2
w art. 19 wchodzi w
życie z dn. 24.07.2006
r. (Dz.U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708)
nowe brzmienie ust. 2
w art. 19 wchodzi w
życie z dn. 1.10.2006
r. (Dz.U. z 2006 r. Nr
104, poz. 711)
©Kancelaria Sejmu s. 6/7
2006-07-05
2. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu
zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy,
które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów
wzięło udział co najmniej 50% pracowników.
3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Art. 20 ust. 3 w/w ustawy mówi, że związki zawodowe powinny. Gdyby było zapisane, np. że muszą, to na pewno przy tym strajku naruszyłyby prawo ze względu na termin ogłoszenia.

 Jak interpretować słowo ,, powinno"? 

Powinno - podmiotem, do którego się odnosi wyraz powinno (powinien) jest osoba, która ma obowiązek coś zrobić, która coś zrobić musi... . Źródło ,, Mały słownik Języka Polskiego" PWN Warszawa1997r.

Gdyby okazałoby się, że strajk był nielegalny, to czy zarząd związków zawodowych kolejowych, organizatorzy powinni zapłacić za koszty związanie z przestojem na kolei?

3 komentarze:

  1. Nawet jeśli powinni to nie zapłacą :D

    OdpowiedzUsuń
  2. a mnie wkurzają strajki
    ja rozumiem, że czasem trzeba wstrząsnąć pracodawcą, ale niestety nie każdy może w taki sposób wymuszać coś, co mu się należy :/
    poza tym strajk dotyka zwykłego szarego człowieka :/

    OdpowiedzUsuń