czwartek, 20 grudnia 2012

Polskie 10-letnie obligacje biją historyczne rekordy.

Polskie obligacje rządowe biją historyczne rekordy. Tak tanio, jako Polska nigdy nie pożyczaliśmy. Świadczy, to o rosnącej wiarygodności naszego kraju na rynkach finansowych świata. W dniu 20.12.2012r. padł rekord, tj. 3,75 %. W dniu 24.07.2012r rentowność 10-latek wynosiła 5,03, a rok temu było to ok. 5,7 %. Jak dalej pójdzie, to z zaplanowanych w budżecie państwa na 2013r. 43,5 mld PLN na obsługę długu publicznego zapłacimy 2/3 z tej sumy, czyli 29 mld PLN. In plus dla budżetu, to 14,5 mld PLN. Czy Polskie 10- letnie obligacje spadną w 2013r. poniżej progu 3 %? Uważam, że tak. Pod warunkiem inflacji poniżej 2 % rdr, którą przewiduję już w pierwszym kwartale 2013r. oraz trzymania w ryzach dyscypliny finansowej państwa, samorządów, KRUS i ZUS.

5 komentarzy: